FORTALECEMENTO SERVIZO DE EMPREGO E SERVIZO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

 

 

 

 

2018-11-16 07:53:01

 

"INICIATIVA DE EMPREGO XUVENIL. O FSE INVISTE NO TEU FUTURO": Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específicio 8.2.4, Medida 8.2.4.2 Dita axuda permitiu a contratación dunha profesional Intérprete de Lengua de Signos para a eliminación de barreiras na comunicación que atopan as nosas persoas usuarias do Servizo de Emprego á hora da súa Inserción laboral; por outro lado a contratación dunha profesional Logopeda para a acollida, valoración e rehabilitación de persoas usuarias de audífonos e Implantes Cocleares, evitando así o seu deterioro cognitivo.

 

 

 

 

 

 

 

ACOPROS »  A Coruña : C/Petunias nº5 , Plaza de Santo Domingo nº4 y C/ Gregorio Hernández "ESPAZO AMIZAR" 3ªPlanta.
 Vigo: C/ García Barbón  22, 1º, 36201
Lugo: C/ Concepción Arenal 39, 27004

Telf. 881 914 078 - 698 110 288 Aviso Legal - Politica de Privacidad - Información Adicional - Cookies- E-mail: acoprosnsr@gmail.com - INTRANET