FORTALECEMENTO DOS SERVIZOS DE ACOPROS. "INICIATIVA DE EMPREGO XUVENIL. O FSE INVISTE NO TEU FUTURO":

 

 

 

 

2019-11-15 08:28:07

 

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo. Dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, (POEJ), Eixe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específicio 8.2.4, Medida 8.2.4.2. Dita axuda permitiu a contratación de dúas profesionais Intérpretes de Lingua de Signos para a eliminación de barreiras na comunicación; por outro lado a contratación dunha profesional Avogada, para implantar un servizo de Asesoría Xurídica da entidade.

 

 

 

 

 

 

 

ACOPROS »  A Coruña : C/Petunias nº5 , Plaza de Santo Domingo nº4 y C/ Gregorio Hernández "ESPAZO AMIZAR" 3ªPlanta.
 Vigo: C/ García Barbón  22, 1º, 36201
Lugo: C/ Concepción Arenal 39, 27004

Telf. 881 914 078 - 698 110 288 Aviso Legal - Politica de Privacidad - Información Adicional - Cookies- E-mail: acoprosnsr@gmail.com - INTRANET